Avís legal

Avís legal

Llei dels serveis de la societat de la informació (LSSI)

Can Nadal Artesans, S.L. responsable d’aquesta pàgina web, posa a la teva disposició aquest document per complir amb les obligacions exposades per la llei 34/2002, de l’11 de juny, dels Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE). Així mateix, t’informem sobre quines són les condicions d’ús de la web.

Qualsevol persona que accedeixi a aquesta pàgina web assumeix el paper d’usuari/a, comprometent-se a l'observança i compliment rigorós de les disposicions aquí exposades, així com a qualsevol altra disposició legal que sigui d’aplicació.

Can Nadal Artesans, S.L es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que aparegui en aquesta pàgina web, sense que hi hagi cap obligació de preavisar o fer-ho saber als usuaris, entenent que la publicació d’aquests canvis a la web de Can Nadal Artesans S.L. és suficient.

1. Dades identificatives

 • Denominació social: CAN NADAL ARTESANS, S.L.
 • Nom comercial: NADAL ARTESANS
 • CIF: B55340293
 • Domicili: Plaça Vila Romana, 1 18740 (Sarrià de Ter), Girona
 • Email: info@nadalartesans.cat

2. Finalitat

A través d’aquesta pàgina web oferim als usuaris la possibilitat d’accedir a la informació sobre els nostres serveis i realitzar compres online a través de la nostra plataforma.

3. Privacitat i tractament de dades

Quan per l’accés a determinats continguts o serveis sigui necessari facilitar dades de caràcter personal, els usuaris/es garantiran la seva veracitat, exactitud, autenticitat i vigència. L’empresa tractarà automàticament les teves dades en funció de la finalitat o naturalesa en els termes indicats a la secció de Política de Privacitat.

4. Propietat industrial i intel·lectual

L’usuari o usuària reconeix i accepta que tots els continguts que es mostren en aquesta web (textos, dissenys, imatges, fotografies, logotips, icones, botons, software, noms comercials, marques o qualsevol altre element susceptible d’utilització industrial i/o comercial) estan subjectes a drets de Propietat Intel·lectual. Aquest material és propietat exclusiva de Can Nadal Artesans S.L o dels tercers.

És per això que l’usuari o usuària es compromet a no reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar aquests continguts, mantenint indemne a l’empresa de qualsevol reclamació que se’n derivi de l’incompliment d’aquestes obligacions.

En cap cas l’accés a aquesta web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets, a excepció de quan s’estableixi el contrari de forma expressa.

Els continguts, textos, fotos, dissenys, logos, imatges, programes d’ordinador, codis i, en general, qualsevol creació intel·lectual que hi hagi en aquesta web, estan protegits com a drets d’autor per la legislació en matèria de propietat intel·lectual.

Can Nadal Artesans S.L és el titular dels elements que integren el disseny gràfic d’aquesta web, els menús, els botons de navegació, el codi HTML, els textos, les imatges, textures, gràfics i qualsevol altre tipus de contingut. El contingut d’aquesta web no podrà ser reproduït, ni total ni parcialment, i no pot ser registrat per cap sistema de recuperació d’informació a menys que haguem autoritzat a aquesta empresa prèviament.

Queda prohibit suprimir, eludir i/o manipular el copyright, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol dels mecanismes d’informació que poguéssin tenir els continguts de la web. L’usuari o usuària es compromet a respectar aquests drets i a evitar qualsevol actuació que pugui ser perjudicial per la web o Can Nadal Artesans S.L.

5. Obligacions i responsabilitats de l’usuari o usuària en aquesta web

L’usuari o usuària es compromet a:

 • Fer un ús adequat i lícit d’aquesta pàgina web, així com dels continguts i serveis de conformitat amb: (i) la legislació aplicable en cada moment; (ii) les Condicions Generals d’Ús de la pàgina web; (iii) la moral i ètica generalment acceptades a Catalunya i (iv) l’ordre públic.
 • Disposar de tots els mitjans i requeriments tècnics necessaris per accedir a aquesta pàgina web.
 • Facilitar informació veraç a l’omplir les dades de caràcter personal en els formularis que tingui la web, i a mantenir aquestes dades actualitzades en tot moment de manera que respongui, en cada moment, a la situació real de l’usuari o usuària. L’usuari o usuària serà l’única persona responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i dels perjudicis que ens causi a nosaltres o a tercers degut a la informació inexacta.

No obstant al que s’ha establert a l’apartat anterior, l’usuari o usuària s’haurà d’abstenir de:

 • Fer un ús no autoritzat o fraudulent d’aquesta pàgina web i/o del seu contingut amb finalitats o efectes il·lícits, prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús.
 • Accedir o intentar accedir a recursos o àrees restringides d’aquesta web, sense complir amb les condicions exigides per aquest accés.
 • Provocar danys en els sistemes físics o lògics d’aquesta web, dels seus proveïdors o de tercers.
 • Introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol tipus de sistema físic o lògic que sigui susceptible de provocar danys als sistemes físics o lògics de Can Nadal Artesans S.L, proveïdors o tercers.
 • Intentar accedir, utilitzar i/o manipular les dades de Can Nadal Artesans S.L., de proveïdors, tercers o altres usuaris/es.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol tipus de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tingui una autorització i estigui legalment permès.
 • Suprimir, ocultar o manipular les dades de propietat intel·lectual o qualsevol informació sobre protecció de dades o avís legal.

Per accedir a alguns dels nostres serveis o continguts a la pàgina web hauràs d’establir una contrasenya que hauràs de mantenir en secret. És per això que l’usuari o usuària serà responsable del seu mal ús i serà l’encarregat/da de garantir la seva confidencialitat. En cas de pèrdua o accés no autoritzat a la contrasenya se’ns pot informar i cancel·larem el compte immediatament. Can Nadal Artesans S.L, quedarà lliure de qualsevol conseqüència del mal ús o pèrdua de la contrasenya. L’usuari o usuària serà l’únic/a responsable en aquest cas.

6. Responsabilitats

No es garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements o informacions d’aquesta web, que es puguin veure alterats o interromputs per factors o circumstàncies que estiguin fora del nostre control.

Es podrà interrompre el servei o acabar de manera immediata la relació amb un usuari o usuària si es detecta que s’està fent un ús contrari al que s’ha especificat en aquestes Condicions Generals d’Ús.

7. Hipervincles

L’usuari o usuària està obligat a no reproduir de cap manera, ni tan sols a través d’un hipervincle, aquesta pàgina web ni qualsevol dels seus continguts sense autorització prèvia per part nostra.

Aquesta web pot incloure enllaços a altres espais web, gestionats per tercers, per tal de facilitar als i a les usuàries l’accés a informació d’empreses col·laboradores. Tot i així, Can Nadal Artesans S.L, no es fa responsable del contingut d’aquest espai web de tercers.

Can Nadal Artesans S.L. no pot controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres pàgines web que tinguin enllaços a la nostra web.

8. Protecció de dades

Per utilitzar alguns dels nostres serveis, l’usuària o usuari ha de proporcionar prèviament algunes dades de caràcter personal. A Can Nadal Artesans S.L ens comprometem a tractar automatitzadament aquestes dades i a aplicar les corresponents mesures de seguretat, tot complint el RGPD, LOPDGDD i LSSI.

L’usuari o usuària pot accedir a la política de privacitat que seguim en tot moment i contactar amb nosaltres si necessita qualsevol canvi o si desitja suprimir les seves dades.

9. Cookies

A Can Nadal Artesans S.L ens guardem el dret d’utilitzar la tecnologia cookie en aquesta pàgina web, amb l’objectiu de reconèixer a l’usuari o usuària freqüent i personalitzar l’ús que faci de la nostra web mitjançant la presel·lecció del seu idioma o continguts més desitjats o específics.

Les cookies recopilen la direcció IP de l’usuari o usuària sent Google el responsable del tractament d’aquesta informació.

Les cookies són fitxers enviats a un navegador a través d’un servidor web, per registrar la navegació de l’usuari o usuària en aquest espai web, sempre que l’usuari o usuària en permeti la seva recepció. Si vols pots configurar al teu navegador que t’avisi en pantalla de la recepció de cookies per impedir la instal·lació de cookies al teu disc dur. Et recomanem, si t’interessa, informar-te sobre com el teu navegador et pot ser d’utilitat quant a cookies.

Gràcies a les cookies es fa possible poder reconèixer el navegador del teu ordinador amb la finalitat de facilitar continguts i oferir-te les preferències de navegació o publicitària que tu com a usuari o usuària tinguis, els perfils demogràfics o medir les visites o paràmetre de tràfic, controlar el progrés i el número d’entrades a la web.

10. Declaracions i garanties

En general, els continguts i serveis oferts en aquesta web tenen caràcter informatiu i/o comercial. A Can Nadal Artesans S.L. ens comprometem a informar-te de manera veraç, transparent i ètica.

11. Força major

En el cas improbable que hi hagi una causa de força major, a Can Nadal Artesans S.L. no ens fem responsables de la impossibilitat de poder prestar servei, si és degut a interrupcions prolongades de subministre elèctric, línies de telecomunicacions, conflictes socials, vagues, explosions, inundacions o tots els supòsits de força major.

12. Resolució de controvèrsies. Llei aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’Ús, així com l’ús d’aquesta pàgina web, es regiran per la legislació vigent. Per la resolució de qualsevol controvèrsia les parts es sotmetran als jutjats i tribunals del domicili social de Can Nadal Artesans S.L.

El proper dia 5 de març començarem amb
el servei a domicili
T'ho portem a casa per només 1,95€ Consulta localitats

AVÍS IMPORTANT

Horaris especials de Nadal 2020

Servei a domicili tots els dimecres, dijous i divendres de 16:30 a 20:30 a excepció de:

Dimarts 22 de desembre
Fem també servei a domici de 16:30 a 20:30 h.

Dijous 24 de desembre, dijous 31 de desembre i dimarts 5 de gener
Totes les botigues obertes de 9 a 15 h. A la tarda tancat. Servei a domicili també de 9 a 15 h.

  D'ACORD